Apartament estiu

Juny 2009
Edifici Paradisse Village, Salou
Superfície útil 65 m2
Residencial

Moblament i decoració d’un apartament de dues habitacions.

La nostra solució

Es crea una ambient agradable amb els mobles i la decoració d’aquest apartament. Amb un estil decoratiu perdurable.